odbiór towaru w sklepie stacjonarnym

 

Kupujący dokonuje odbioru towarów będących przedmiotem Rezerwacji w Sklepie Stacjonarnym, w terminie wskazanym przez Sprzedającego.

Odbiór towaru powinien być potwierdzony przez Kupującego pisemnym pokwitowaniem.

Korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Kupującego z chwilą przekazania mu towaru lub wskazanej przez niego osobie trzeciej.

Z chwilą udzielenia pokwitowania przyjęcia towaru, na Kupującego przechodzi prawo własności towaru, pod warunkiem uprzedniej zapłaty ceny w pełnej wysokości.

pixel