Profesjonalna usługa Home Delivery Krok po Kroku

Oferowana przez nas usługa DTS Home Delivery to nowa jakość w doręczeniu i kompleksowej instalacji sprzętu AGD i RTV. Wykwalifikowani pracownicy odpowiednio dostarczą sprzęt, przygotują do użycia, przeszkolą Cię i zabiorą zbędne opakowanie.

Dostawa
pod wskazany adres

Dwuosobowy zespół pracowników dostarcza zamówiony towar pod adres wskazany w zamówieniu. Adres ten może zostać skorygowany przez Klienta w drodze kontaktu z koordynatorem świadczonej usługi. Wszelkie dane kontaktowe do osób obsługujących zlecenie dostępne są w Panelu Klienta, dzięki czemu Klient ma pełną swobodę komunikacji z zespołem operacyjnym.

Wniesienie
niezależnie od piętra

Pracownicy DTS dostarczą zamówiony towar niezależnie od lokalizacji czy piętra. To właśnie po stronie zespołu operacyjnego leżą wszelkie kwestie organizacyjne. Jeżeli budynek docelowy nie posiada windy, pracownicy dostarczą towar niezależnie od piętra, na które będą musieli go dostarczyć.

Rozpakowanie
sprzętu

Rozpakowanie sprzętu przez pracowników firmy DTS przebiega w sposób mający na celu redukcję uszkodzeń mienia. Odpowiednie podejście do procesu ma kluczowe znaczenie w procesie identyfikacji uszkodzeń fabrycznych, będących podstawą ewentualnej reklamacji.

Okazanie sprzętu
Klientowi

Zamówiony towar podlega okazaniu klientowi w celu zlokalizowania wad fabrycznych, bądź też znamion uszkodzenia transportowego. Dopiero po potwierdzeniu przez Klienta braku uszkodzeń towar jest rozpakowywany i instalowany/montowany w lokalu Klienta.

Montaż
mebli

Meble podlegające drobnemu montażowi są starannie skręcane przez zespół pracowników firmy DTS. Zakres usług montażowych obejmuje instalację oparć, podłokietników, nóżek, elementów suwowych, uchwytów itd.

Instalacja sprzętu
RTV / AGD

W przypadku zamówienia przez Klienta sprzętu RTV / AGD pracownicy DTS zajmują się jego należytą instalacją i podłączeniem. Zadaniem zespołu operacyjnego jest zadbanie o to by Klient po dostarczeniu towaru mógł się cieszyć jego użytkowaniem.

Ustawienie
w wyznaczonym miejscu

W przypadku montażu (w tym towaru wielkogabarytowego) zespół operacyjny zajmuje się ustawieniem sprzętu w miejscu wyznaczonym przez Klienta tak by zamówiony towaru mógł być użytkowany w miejscu docelowym od momentu montażu/instalacji.

Wyrzucenie
zbędnych opakowań

Po zakończonym zadaniu pracownicy DTS uprzątają zbędna opakowania. Po stronie zespołu operacyjnego leży wyrzucenie wszelkich kartonów, folii, stretchy i innych nieporządanych odpadów powstałych w procesie rozpakowania do kontenera wskazanego przez Klienta.

Utylizacja
zużytego sprzętu

Na życzenie Klienta zespół wyniesie zbędne meble, bądź też urządzenia RTV/AGD, a następnie zgłosi je do utylizacji. Dzięki temu Klient ma możliwość pozbycia się niepożądanych urządzeń bez wychodzenia z domu.

 

pixel